Výklady karet a jejich úspěšnost

Výklady karet se plní asi s 80- 90% procentní úspěšností.

Jejich naplnění je ovlivněno pravdivými údaji, které zašlete a upřímností myšlených otázek které kartám pokládáte.

Pokud tedy zašlete nepravdivé údaje či neupřímné otázky dočkáte se odpovídajících odpovědí. Stejně pak úspěšnost výkladu snižují i nekompletní informace a nevhodně položené otázky.

V kartách je nejdůležitější, aby byla otázka správně pochopena a k tomu je zapotřebí poskytnout potřebné informace aby se podařilo navázat správné spojení.

Za případné neuspokojení a nenaplní, nenesu vinu (peníze nejsou vratné). Pokud tedy požádáte o výklad, aniž byste tyto skutečnosti vzali na vědomí, nečekejte kompenzaci.

V určitých případech je možné výklad ovlivnit a jeho směr změnit.

Mějte však vždy na paměti že jde pouze o vyložení karet a konečný vývoj událostí závisí právě na vás. A jste to vy, kdo jej může pozměnit k obrazu svému.

Je tedy možné výklad časem zopakovat (doporučuji ne dříve než za měsíc)zda v dané věci přišel posun a něco se v budoucnosti změnilo.